ردیف محصول قیمت
   1     تخمه طلاب (لوکس) A    50800  تومان
   2     تخمه طلاب (ممتاز)  B     46800  تومان
   3     تخمه طلاب درجه یک C    38800   تومان
   4   A  تخمه کانادایی تنوری     67800  تومان
   5     تخمه کانادایی A     60800  تومان
   6      تخمه کانادایی خال نمک     54800  تومان
   7     تخمه کانادایی B     52800  تومان
   8     تخمه کانادایی گل پر     52800  تومان
   9     تخمه کانادایی شور     40800  تومان
  10     تخمه سناتور A     67800   تومان
  11      تخمه سناتور ایرانی ریزC     تومان
  12     تخمه سناتور ایرانی     50800  تومان
  13     مغز بادام خاکی آستانه درشت     90000 تومان
  14     مغز بادام خاکی ریز     54800  تومان
  15     تخمه سناتورایرانی      50800 تومان
  16      کلاله تنوری     78800  تومان
  17      کلاله گلپر     76800  تومان
  18      کلاله شور     74800  تومان
  19     کانادایی خام     0  تومان
  20      کدوگوشتی
  1. 130800
  21      کدو گوشتی ایرانی برشته      1 تومان
  22     کدو گوشتی B     0 تومان
  23     کدو خویی     107800  تومان
  24      ژاپنی A    81800  تومان
  25     ژاپنی B     65800  تومان
  26     بادام زمینی با پوست     61800  تومان
  27      تخمه سیاه خال نمک    47800 تومان
  28     تخمه شمشیری    48800  تومان
  29     ذرت خام    30800  تومان
  30     بادام درختی کاغذی شور    0 تومان
  31     بادام سنگی    64800 تومان
  32     انجیر اعلا
  33     برگه زرد آلو
  34     پسته احمد آقایی
  35     پسته اکبری
  36     پسته فندقی     229000تومان
  37     پسته فندقی خال نمک    ت 229000
  38     سویا      تومان
  39     مغز تخمه آفتابگردان ایرانی
  40     مغز فندق شورایرانی
  41     مغز فندق خام
  42     میوه خشک
  43     مویز A
  44     مویز B
  45     سویا
  46     کنجد خام
  47     کنجد شور
  48

ردیف محصول قیمت
   49     نخود گل    39800تومان
   50   نخود دو آتیشه    41800  تومان
   51    نخود نیشابوری
   52    کشمش سبز A   265000  تومان هر کارتن
   53   کشمش سبز B  0تومان هر کارتن
   54   کشمش سبز C   0تومان هر کارتن
   55   کشمش سبز D  0 ر کارتن
   56   کشمش پلویی   298000تومان هر کارتن
   57   شکلات کانفت    29800 تومان
   58   شکلات اطلسی   21000 تومان
  59   شکلات توفیس زرد   32800 تومان
   60   شکلات توفیس نارگیلی   32800تومان
   61   شکلات توفیس کره ای   32800تومان
   62   شکلات کارولین   35300تومان
   63    شکلات سنگی   0 تومان
   64   شکلات پشمکی حاج عبدالله   49000تومان
  65   شکلات آبنبات ترش   19000 تومان
  66   لواشک آمپولی   تومان هر عدد
  67   لواشک زنبور طلا   30800 تومان
  68   لواشک شاخسار   18800تومان
  69   میوه خشک    0 تومان
  70   معجون کنجدی   1400 هر عدد
  71   نبات نی دار   21500 تومان
  72   ویفر کارتنی   0 تومان
  73   شکلات تافی ترش   32000 تومان
  74   حاجی بادام    27800 تومان
  75   خرما زاهدی   0 تومان
  76   سوهان گزی   35000 تومان
  77   ذرت شکلاتی   0 تومان
  78   اسنک خام   28500 تومان
  79   اسنک وافر   26000 تومان
  80   پفیلا (پاپکورن)   35000 تومان
  81   بیسکویت   تومان
  82   چیپس     11200 هر عدد
  83   گردو با پوست   104800 تومان
  84   مغز گردو   تومان
  85   مغز بادام درختی لعابی   0 تومان
  86   مغز بادام درختی تنوری
  87   مغز بادام هندی   0 تومان
  88
  95

آبنبات ترش

85,000 تومان 170,000 تومان

اسنک خام

142,500 تومان 285,000 تومان

اسنک وافر

120,000 تومان 240,000 تومان

بادام درختی سنگی

255,000 تومان 510,000 تومان

بادام درختی کاغذی خام

865,000 تومان 1,730,000 تومان

بادام زمینی با پوست

270,000 تومان 540,000 تومان

پسته فندقی خال نمک

1,100,000 تومان 2,200,000 تومان

پفک بسته ای

28,000 تومان

پفک فله پنیری

150,000 تومان 300,000 تومان

پفک فله کچاپ

150,000 تومان 300,000 تومان

پفیلا کچاپ

175,000 تومان 350,000 تومان

تخمه آفتاب گردان(طلاب لوکس)

254,000 تومان 508,000 تومان

تخمه آفتاب گردانB (طلاب ممتاز)

234,000 تومان 468,000 تومان

تخمه آفتابگردان(طلاب درجه یک)

194,000 تومان 388,000 تومان

تخمه ژاپنیA

409,000 تومان 818,000 تومان

تخمه ژاپنیB

329,000 تومان 658,000 تومان

تخمه سناتور ایرانی

تخمه سیاه خال نمک

239,000 تومان 478,000 تومان

تخمه شمشیری

244,000 تومان 488,000 تومان

تخمه کانادایی A

304,000 تومان 608,000 تومان